צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


Mini Plus II
Hospedagem Mini Plus II - 300MBdisco, 10GB tráfego mensal, demais quotas de linha não-limitadas antecipadamente.
R$28,90 חודשי
R$78,90 רבעוני
R$138,90 חצי שנתי
R$194,90 שנתי
R$352,80 דו- שנתי
R$473,70 מדי שלוש שנים

Midi Plus II
Hospedagem Midi Plus II - 800MB disco, 30GB tráfego mensal, demais quotas de linha não-limitadas antecipadamente.
R$38,90 חודשי
R$104,90 רבעוני
R$178,90 חצי שנתי
R$258,90 שנתי
R$482,70 דו- שנתי
R$671,70 מדי שלוש שנים

Max Plus II
Hospedagem Midi Plus II - 2GB disco, 100GB tráfego mensal, demais quotas de linha não-limitadas antecipadamente.
R$48,90 חודשי
R$128,90 רבעוני
R$228,90 חצי שנתי
R$328,90 שנתי
R$618,40 דו- שנתי
R$868,50 מדי שלוש שנים

Revenda Mini Rev
Revenda Mini Rev - 10Gb em disco, 150Gb de tráfego mensal, franquia em aberto, demais quotas sem limitação pré-estabelecida.
R$129,90 חודשי
R$349,90 רבעוני
R$622,90 חצי שנתי
R$872,92 שנתי

Radio Streaming WHM/Sonic
Serviço de Radio Streaming baseado no plugin WHM/Sonic
R$120,00 חודשי + R$30,00 דמי התקנה
R$342,00 רבעוני + R$30,00 דמי התקנה
R$612,00 חצי שנתי + R$30,00 דמי התקנה
R$1.080,00 שנתי + R$30,00 דמי התקנה

Powered by WHMCompleteSolution